Πολιτική απορρήτου

Η Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. 

To istosch data &web centrer και το istoschWEBSHOP έχουμε μερικές θεμελιώδεις αρχές:

  • Εμείς δεν σας ζητάμε προσωπικά στοιχεία, εκτός αν χρειαζόμαστε πραγματικά. 

  • Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας με κανέναν άλλον εκτός από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, την ανάπτυξη των προϊόντων μας, ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας.

  • Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά στοιχεία στους διακομιστές μας, εκτός αν απαιτείται για τη συνεχιζόμενη λειτουργία της μια από τις υπηρεσίες μας.

  • Στα προϊόντα μας, στόχος μας είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο απλό για σας να ελέγξετε τι είναι ορατό στο κοινό, θεωρείται από τις μηχανές αναζήτησης, παραμένει ιδιωτικό και διαγράφονται οριστικά.

Παρακάτω είναι πολιτική απορρήτου μας, το οποίο ενσωματώνει αυτούς τους στόχους:


Website Επισκέπτες

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές της ιστοσελίδας, το istoschWEBSHOP συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης του είδους που web browsers και servers συνήθως διάθεση, όπως τον τύπο του browser, γλώσσα προτίμησης, αναφερόμενος χώρο, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη. Σκοπός στη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης είναι να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Από καιρό σε καιρό, το istoschWEBSHOP μπορεί να απελευθερώσει μη-προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης στο σύνολό τους, για παράδειγμα, με τη δημοσίευση μιας έκθεσης σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας της.

Too istoschWEBSHOP συλλέγει επίσης δυνητικά προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης όπως πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για τους χρήστες που θέλλον να παραθέσουν σχόλια ενώ αυτά έχουν απενεργοποιηθεί. 

Συγκέντρωση των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες του istoschWEBSHOP επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το istosch.gr  με τρόπους που απαιτούν  να συλλογή προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνει Automattic εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Το istoschWEBSHOP δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πέραν των όσων περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακεί σε ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με την ιστοσελίδα.

Συγκεντρωτικά Στατιστικά

Το istoschWEBSHOP μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στις ιστοσελίδες του. Το istoschWEBSHOP μπορεί να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό ή να παρέχουν σε άλλους. Ωστόσο, istoschWEBSHOP δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης για κανένα λόγο.